EXOS and EXDOS error codes:

255 (0FFh) .IFUNC EXOS Invalid EXOS function code
ungültiger EXOS Funktions-Code
kernel Hibás EXOS funkciókód
 
254 (0FEh) .ILLFN EXOS EXOS function call not allowed
verbotener EXOS-Funktionsaufruf
kernel Meg nem engedett EXOS hivás
 
253 (0FDh) .INAME EXOS Invalid EXOS string
ungültiger EXOS-String
kernel Hibás EXOS szöveg
 
252 (0FCh) .STACK EXOS EXOS stack overflow
EXOS-Stapel-Speicher Überlauf
kernel Az EXOS verem megtelt
 
251 (0FBh) .ICHAN EXOS Channel does not exist
Kanal nicht vorhanden
kernel A csatorna nem létezik
 
250 (0FAh) .NODEV EXOS Device does not exist
Gerät nicht vorhanden
kernel Az eszköz nem létezik
 
249 (0F9h) .CHANX EXOS Channel exists
Kanal schon vorhanden
kernel A csatorna már létezik
 
248 (0F8h) .NOBUF EXOS No ALLOCATE BUFFER call made
 
kernel  
 
247 (0F7h) .NORAM EXOS Insufficient memory
Speicherplatz zu klein
kernel A tár megtelt
 
246 (0F6h) .NOVID EXOS Insufficient video memory
Video-Speicher-Platz zu klein
kernel A videotár megtelt
 
245 (0F5h) .NOSEG EXOS No free segments
 
kernel  
 
244 (0F4h) .ISEG EXOS Invalid segment
 
kernel  
 
243 (0F3h) .IBOUN EXOS Invalid user boundary
 
kernel  
 
242 (0F2h) .IVAR EXOS Unknown EXOS variable number
unbekannte EXOS-Variablen-Number
kernel Ismeretlen EXOS rendszerváltozó
 
241 (0F1h) .IDESC EXOS Invalid device descriptor
ungültige Gerät-Bezeichnung
kernel Hibás eszközleiró
 
240 (0F0h) .NOSTR EXOS Unrecognised command string
unbekannter Befehls-String
kernel Ismeretlen parancs
 
239 (0EFh) .ASCII EXOS Invalid file header
ungültiger Datei-Anfang
kernel Hibás fájl-fejléc
 
238 (0EEh) .ITYPE EXOS Unknown module type
unbekannte Modulart
kernel Ismeretlen modultipus
 
237 (0EDh) .IREL EXOS Invalid relocatable module
Modul nicht verlegbar
kernel Hibás áthelyezhető modul
 
236 (0ECh) .NOMOD EXOS End of file module found
 
kernel  
 
235 (0EBh) .ITIME EXOS Invalid date or time value
Datum oder Uhrzeit außerhalb des erlaubten Bereichs
kernel Hibás dátum-, vagy idő-megadás
 
234 (0EAh) .ISPEC EXOS Invalid special function call
ungültiger Aufruf einer Spezialfunktion
devices Hibás speciális funkció hivás
 
233 (0E9h) .2NDCH EXOS Device in use
Gerät wird schon benutzt
devices Az eszközt már használják
 
232 (0E8h) .IUNIT EXOS Invalid unit number
Geräte-Nummer außerhalb des erlaubten Bereichs
devices Hibás eszközszám
 
231 (0E7h) .NOFN EXOS Call not supported by this device
Aufruf dieses Gerätes nicht möglich
devices A hivást ez az eszköz nem támogatja
 
230 (0E6h) .ESC EXOS Invalid escape sequence
ungültiges Steuerzeichen
devices Hibás Escape-szekvencia
 
229 (0E5h) .STOP EXOS STOP key pressed
ungültiges Steuerzeichen
devices STOP-gomb lenyomva
 
228 (0E4h) .EOF EXOS End of file
Datei-Ende
devices Fájl vége
 
227 (0E3h) .PROT EXOS Protection violation
Schutz-Verletzung
devices Tárvédelem megsértése
 
226 (0E2h) .KFSPC EXOS Function key string too long
Funktionstasten-String außerhalb des erlaubten Bereichs
KEYBOARD A funkcióbillentyű szövege túl hosszú
 
225 (0E1h) .SENV EXOS Envelope too big
Hüllkurve außerhalb des erlaubten Bereichs
SOUND Túl nagy ENVELOPE
 
224 (0E0h) .SENBF EXOS Envelope storage full
Hüllkurvenstapel voll
SOUND ENVELOPE-tár megtelt
 
223 (0DFh) .SQFUL EXOS Sound queue full
Ton-Stapel voll
SOUND Hangtár megtelt
 
222 (0DEh) .VSIZE EXOS Invalid video page size
Bildschirm-Format außerhalb des erlaubten Bereichs
VIDEO Hibás videolap-méret
 
221 (0DDh) .VMODE EXOS Invalid video mode
Bildschirm-Modus außerhalb des erlaubten Bereichs
VIDEO Hibás video-üzemmód
 
220 (0DCh) .VMODE EXOS Invalid display parameters
Display-Parameter außerhalb des erlaubten Bereichs
VIDEO Hibás képernyő-paraméter
 
219 (0DBh) .VLOAD EXOS Invalid file to LOAD
 
VIDEO  
 
218 (0DAh) .VROW EXOS Invalid row number to scroll
zu scrollender Zeilenbereich außerhalb des erlaubten Bereichs
VIDEO Hibás sorszám a képernyőléptetéshez
 
217 (0D9h) .VCURS EXOS Invalid cursor coordinates
Cursor-Koordinaten außerhalb des erlaubten Bereichs
VIDEO Hibás kurzorpozició
 
216 (0D8h) .VBEAM EXOS Invalid beam position
Grafik-Cursor-Koordinaten außerhalb des erlaubten Bereichs
VIDEO Hibás rajzolópont pozició
 
215 (0D7h) .SEROP EXOS Cannot use both serial and network
Schnittstelle schon belegt
SERIAL/NET A soros vonal már foglalt
 
214 (0D6h) .NOADR EXOS Network address not set
Netzwerk-Adresse nicht gesetzt
SERIAL/NET A hálózatcím nincs megadva
 
213 (0D5h) .NETOP EXOS Network link exists
Netzwerk-Verbindung schon vorhanden
SERIAL/NET A hálózat-összekapcsolás már létezik
 
212 (0D4h) .EVID EXOS Editor video channel error
Editor: Video-Kanal-Fehler
EDITOR Editor: videocsatorna-hiba
 
211 (0D3h) .EKEY EXOS Editor keyboard channel error
Editor: Tastatur-Kanal-Fehler
EDITOR Editor: billentyüzet-csatorna hiba
 
210 (0D2h) .EDINV EXOS Editor load file error
Fehler in der zu ladenden Datei
EDITOR Hiba a betöltendő adatokban
 
209 (0D1h) .EDBUF EXOS Editor load file too big
Editor: Überlänge der zu ladenden Datei
EDITOR Editor: a betöltendő fájl túl nagy
 
208 (0D0h) .CCRC EXOS Cassette CRC error
Kassetten-Lese-Fehler
TAPE Kazetta-CRC-hiba
 
207 (0CFh) .NOFIL EXDOS File not found
Datei nicht gefunden
  Nincs ilyen fájl
 
206-192(0CEh-0C0h) Spare EXOS/EXDOS  
 
   
 
191 (0BFh) .NOUPB EXDOS UPB needs re-building
 
   
 
190 (0BEh) .NORMD EXDOS No RAM disk
RAM-Disk fehlt
  Nincs RAM-diszk
 
189 (0BDh) .ICMD EXDOS Invalid unit handler command
 
   
 
188 (0BCh) .IUNUM EXDOS Invalid relative unit number
 
   
 
187 (0BBh) .ISECT EXDOS Invalid sector number to unit handler
 
   
 
186 (0BAh) .NRDY EXDOS Not ready
nicht bereit
  Foglalt
 
185 (0B9h) .VERFY EXDOS Verify error
Fehler beim Datenvergleich
  Ellenörzési hiba
 
184 (0B8h) .DATA EXDOS Data error
Datenfehler
  Adathiba
 
183 (0B7h) .RNF EXDOS Sector not found
Sektor nicht gefunden
  Nincs ilyen szektor
 
182 (0B6h) .WPROT EXDOS Write protected disk
geschützte Diskette
  A lemez irásvédett
 
181 (0B5h) .UFORM EXDOS Unformatted disk
unformatierte Diskette
  Formálatlan lemez
 
180 (0B4h) .NDOS EXDOS Not a DOS disk
keine DOS-Diskette
  Nem DOS-lemez
 
179 (0B3h) .WDISK EXDOS Wrong disk
falsche Diskette
  Más lemez
 
178 (0B2h) .WFILE EXDOS Wrong disk for file
falsche Diskette für diese Datei
  Lemezcsere történt
 
177 (0B1h) .WDRV EXDOS Insert disk for drive X:
 
   
 
176 (0B0h) .ICALL EXDOS Invalid FISH call
 
  Érvénytelen hivás
 
175 (0AFh) .IDRV EXDOS Invalid drive
unzulässiges Laufwerk
  Érvénytelen meghajtó
 
174 (0AEh) .IPARM EXDOS Invalid parameter
unzulässiges Parameter
  Érvénytelen paraméte
 
173 (0ADh) .DRFUL EXDOS Root directory full
Hauptverzeichnis ist voll
  Megtelt a főkatalógus
 
172 (0ACh) .DKFUL EXDOS Disk full
Diskette voll
  Megtelt a lemez
 
171 (0ABh) .DUPF EXDOS Duplicate filename
Dateiname bereits vorhanden
  Kétszer szereplő fájlnév
 
170 (0AAh) .NODIR EXDOS Directory not found
Verzeichnis nicht gefunden
  Nincs ilyen katalógus
 
169 (0A9h) .DIRE EXDOS Inavalid directory move
unzulässiges MVDIR-Parameter
  Érvénytelen MVDIR-paraméter
 
168 (0A8h) .IPATH EXDOS Invalid pathname string
unzulässige Pfadangabe
  Érvénytelen PATH-string
 
167 (0A7h) .FILRO EXDOS Read only file
schreibgeschützte Datei
  A fájl irásvédett
 
166 (0A6h) .IFNM EXDOS Invalid file name
unzulässiger Dateiname
  Érvénytelen fájlnév
 
165 (0A5h) .DIRNE EXDOS Directory not empty
Verzeichnis ist nicht leer
  A katalógus nem üres
 
164 (0A4h) .ABORT EXDOS Disk operation aborted
Diskettenoperation abgebrochen
  A lemezmüvelet megszakitva
 
163 (0A3h) .IFAT EXDOS Invalid FAT entry
 
  Érvénytelen FAT bejegyzés
 
162 (0A2h) .IMAP EXDOS Invalid MAPDISK
unzulässige Mapdisk
  Érvénytelen MAPDISK
 
161 (0A1h) .IATTR EXDOS Invalid file attributes
unzulässiges Datei-Attribut
  Érvénytelen fájl-attributum
 
160 (0A0h) .IFCB EXDOS Invalid FCB
 
  Érvénytelen FCB
 
159 (9Fh) .INP EXDOS Wrong number of parameters
falsche Anzahl von Parametern
  Hibás számú paraméter
 
158 (9Eh) .DOT EXDOS Invalid . or .. operations
unzulässiger Befehl mit . oder ..
  Érvénytelen . vagy .. múveletek
 
157 (9Dh) .RAMX EXDOS RAM disk already exists
RAM-Disk bereits vorhanden
  A RAM-diszk már létezik
 
156 (9Ch) .BUFUL EXDOS Command too long
Befehl zu lang
  Túl hosszú parancs
 
155 (9Bh) .OV64K EXDOS Transfer over top of RAM
 
  Több, mint 64K
 
154 (9Ah) .FILE EXDOS File access error
 
  A fájl bejegyzése túl rövid.A FAT sérült !
 
153 (99h) .SYSX EXDOS System file exists
Systemdatei bereits vorhanden
  Rendszer-fájlként már létezik
 
152 (98h) .DIRX EXDOS Directory exists
Verzeichnis bereits vorhanden
  A katalógus létezik
 
151 (97h) .FILEX EXDOS File exists
Datei bereits vorhanden
  A fájl létezik
 
150 (96h) .NCOMP EXDOS Incompatible disk
nicht kompatible Diskette
  Inkompatibilis lemez
 
149 (95h) .NCOMP EXDOS File cannot be copied onto itself
Datei kann nicht auf sich selbst kopiert werden
  Fájl nem másolható saját magára
 
148 (94h) ERR_CMDBAD EPNET lInvalid command option
 
command Érvénytelen parancs paraméter
 
147 (93h) ERR_CMDIP EPNET Invalid IP address
 
command Érvénytelen IP cím
 
146 (92h) ERR_NONET EPNET Cannot communicate with EPNET
 
general Az EPNET nem elérhető
 
145 (91h) ERR_UNPLUGGED EPNET Network cable unplugged
 
general Hálózati kábel nincs bedugva
 
144 (90h) ERR_TIMEOUT EPNET No response from server
 
general A szerver nem válaszol
 
143 (8Fh) ERR_DUPIP EPNET Duplicate IP address on network
 
general Duplikált IP cím a hálózaton
 
142 (8Eh) ERR_NOSOCK EPNET No free sockets
 
general Nincs szabad socket
 
141 (8Dh) ERR_NOFIL EPNET File not found or access denied
 
general Nincs ilyen fájl vagy hozzáférés megtagadva
 
140 (8Ch) ERR_NOCON EPNET Cannot connect
 
general Csatlakozás nem sikerült
 
139 (8Bh) Spare EPNET  
 
   
 
138 (8Ah) ERR_NOVAR EPNET Name does not exist
 
NET SET Nincs ilyen név
 
137 (89h) ERR_FLASH EPNET Cannot save value to FLASH
 
NET SET Érték nem menthető a FLASH-be
 
136 (88h) ERR_FTPNOHOST EPNET FTP host not set
 
FTP FTP kiszolgáló nincs beállítva
 
135 (87h) ERR_FTPBAD EPNET FTP unexpected error
 
FTP Váratlan FTP hiba
 
134 (86h) ERR_FTPDATA EPNET FTP cannot open data session
 
FTP FTP adatkapcsolat nem jött létre
 
133 (85h) ERR_FTPLOGIN EPNET Incorrect username or password
 
FTP Hibás felhasználónév vagy jelszó
 
132 (84h) ERR_HTTPNOHOST EPNET HTTP host not set
 
HTTP HTTP kiszolgáló nincs beállítva
 
131 (83h) ERR_HTTPBAD EPNET HTTP unexpected response
 
HTTP Váratlan HTTP hiba
 
130 (82h) ERR_HTTPBADHOST EPNET HTTP host invalid
 
HTTP Érvénytelen HTTP kiszolgáló
 
129 (81h) ERR_HTTPREQ EPNET HTTP request denied
 
HTTP HTTP kérés elutasítva
 
128 (81h) Spare EPNET  
 
   
 
127 (7Fh) .SHARE EXOS Shared segment allocated
 
kernel  
 
127 (7Fh) Collosion with EXOS! Needed moved to 119 ENTERCOM Frame error
 
   
 
126 (7Eh)   ENTERCOM Parity error
 
   
 
125 (7Dh)   ENTERCOM Receive overrun
 
   
 
124 (7Ch)   ENTERCOM Break received
 
   
 
123 (7Bh)   ENTERCOM No carrier
 
   
 
122 (7Ah)   ENTERCOM Engaged
 
   
 
121 (79h)   ENTERCOM No dial-tone
 
   
 
120 (78h)   ENTERCOM Invalid phone number
 
   
 
111 (6Fh)   PUPIL  
Diskette voll
   
 
110 (6Eh)   PUPIL  
Datei nicht gefunden
   
 
109 (6Dh)   PUPIL  
Drucker belegt
   
 
108 (6Ch)   PUPIL  
Netzwerkfehler
   
 
107 (6Bh)   PUPIL  
Antwort des Lehrers nicht momentan nicht möglich
   
 
103 (67h) caperr VENUS No VENUS start
 
   
 
102 (66h) lsterr VENUS Segment list full
 
   
 
101 (65h) nalmerr VENUS Alarm not set
 
   
 
100 (64h) synerr VENUS Syntax error
 
   
 
100 (64h) Will moved to 104 in next version. ZozoTools No hardware clock board or bad
 
  Nincs órakártya vagy hibás
 
99 (63h) nederr VENUS Invalid default
 
   
 
98 (62h) ioperr VENUS Invalid option
 
   
 
97 (61h) ovferr VENUS Wrong pages for EXOS call
 
   
 
96 (60h) inverr VENUS Invalid parameter(s)
 
   
 
95 (5Fh) ERR_DHCPTIMEOUT EPNET DHCP cannot get IP address
 
DHCP DHCP IP cím lekérés sikertelen
 
94 (5Eh) ERR_NOIP EPNET Invalid or missing IP=
 
DHCP Érvénytelen vagy hiányzó IP=
 
93 (5Dh) ERR_NOSUBNET EPNET Invalid or missing SUBNET=
 
DHCP Érvénytelen vagy hiányzó SUBNET=
 
92 (5Ch) ERR_NOGATEWAY EPNET Invalid or missing GATEWAY=
 
DHCP Érvénytelen vagy hiányzó GATEWAY=
 
91 (5Bh) ERR_NOMAC EPNET No MAC address in ROM
 
DHCP Nincs MAC cím a ROM-ban
 
90 (5Ah) ERR_NTPNOTIME EPNET NTP cannot get time & date
 
NTP NTP idő&dátum lekérés sikertelen
 
89 (59h) ERR_NTPNOHOST EPNET NTP host not set
 
NTP NTP kiszolgáló nincs beállítva
 
88 (58h) ERR_DNSHOST EPNET Invalid or missing DNS=
 
DNS Érvénytelen vagy hiányzó DNS=
 
87 (57h) ERR_DNSFAIL EPNET DNS unexpected error
 
DNS Váratlan DNS hiba
 
86 (56h) ERR_DNSSERVER EPNET DNS server failure
 
DNS DNS szerver hiba
 
85 (55h) ERR_DNSNONAME EPNET Network name does not exist
 
DNS Hálózati név nem létezik
 
84 (54h) ERR_DNSREFUSE EPNET DNS name request refused
 
DNS DNS név lekérés sikertelen
 
68 (44h)   EDCW 5.x Invalid EDCW function code
 
   
 
68 (44h)   HDIGI  
Kicsi a megadott paraméter
   
 
67 (43h)   EDCW 5.x Invalid running page
 
   
 
67 (43h)   HDIGI  
Ismeretlen vezérkód
   
 
66 (42h)   EDCW 5.x Window does not exist
 
   
 
66 (42h)   HDIGI  
Eltér a hangminta időállandója
   
 
65 (41h)   EDCW 5.x Window exists
 
   
 
65 (41h)   HDIGI  
FFFF-et meghaladó fájlméret
   
 
64 (40h)   EDCW 5.x EDCW inactive
 
   
 
62 (3Eh)   HEASS Invalid line end
Hibás sor befejezés
   
 
61 (3Dh)   HEASS Too big relative value
Túl nagy relatív érték
   
 
60 (3Ch)   HEASS Too big numeric value
Túl nagy számérték
   
 
59 (3Bh)   HEASS Unclosed block
Lezáratlan blokk
   
 
58 (3Ah)   HEASS Block type mismatch at closing
Eltérő típusú blokk lezárás
   
 
57 (39h)   HEASS Block closed without open
Nyitás nélküli blokk lezárás
   
 
56 (38h)   HEASS Too many opened blocks
Túl nagy a blokkmélység
   
 
55 (37h)   HEASS Invalid MACRO parameter
Nullával való osztás
   
 
54 (36h)   HEASS Division by zero
Hibás MACRO paraméter
   
 
53 (35h)   HEASS Invalid parentheses
Hibás zárójel
   
 
52 (34h)   HEASS Too many parentheses opened
Túl sok a megnyitott zárójel
   
 
51 (33h)   HEASS Invalid expression
Hibás kifejezés
   
 
50 (32h)   HEASS String too long
Túl hosszú a sztring
   
 
49 (31h)   HEASS Invalid string
Hibás sztring
   
 
48 (30h)   HEASS Invalid numeric constant
Hibás számkonstans
   
 
47 (2Fh)   HEASS Missing quotes
Hiányzik az idézőjel
   
 
46 (2Eh)   HEASS Invalid operand
Hibás operandus
   
 
45 (2Dh)   HEASS Missing operand
Hiányzik az operandus
   
 
44 (2Ch)   HEASS Invalid command
Hibás utasítás
   
 
43 (2Bh)   HEASS Invalid label
Hibás címke
   
 
42 (2Ah)   HEASS Label does not exist
A címke nem létezik
   
 
41 (29h)   HEASS Label already exist
A címke már létezik
   
 
40 (28h)   HEASS Label memory full
Megtelt a címkék területe
   
 
36 (24h) .NOHLP IS-DOS File for HELP not found
Hilfedatei nicht gefunden
  HELP fájl nem található
 
35 (23h) .CTRLC IS-DOS Program terminated
Programm abgebrochen
  A program megszakítva
 
34 (22h) .NEST IS-DOS Batch files nested too deeply
zu viele BAT-Dateien ineinander verschachtelt
  Túl sok egymásba ágyazott BAT fájl
 
33 (21h) .BADCMD IS-DOS Unrecognised command
falsches Kommando
  Ismeretlen parancs
 
32 (20h) .IPSTR IS-DOS Invalid PATH string
ungültiger Pfadname
  Hibás PATH-string